Prawo podatkowe z tytułu strat hazardowych w 2021 r

By Editor

Zgodnie z art. 38f updop stratę podatkową powstałą w związku z epidemią COVID-19, a więc za 2020 r., można odliczyć wstecznie – od dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym (2019). Jeżeli zatem spółka poniosła za 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej (i spełniła warunki określone w art. 38f), to jest

Zmiany podatkowe w zakresie CIT na 2021 r. to dla podatników owoce z drzewa wiadomości dobrego i złego, jednak z punktu widzenia obciążeń podatkowych oraz dodatkowych obowiązków Issue 1 Volume: 3 Publication Date: 2020 18.02.2021 Podatki 2021: Zmiany w rozliczaniu dochodów JST z tytułu podatku CIT; 17.02.2021 Podatki 2021: Podatek od reklamy bez mechanizmu odliczania? 17.02.2021 Ustawa o pomocy społecznej do zmiany. Nowela obejmie kwestie dochodu i PIT; 17.02.2021 Karta Dużej Rodziny wkrótce także w aplikacji mObywatel Zmiany podatkowe 2020/2021 wynikały z decyzji rządu podjętych pod koniec roku 2019. Część z nich pojawiła się jednak w ciągu roku podatkowego wskutek wystąpienia COVID-19. Jedną z najważniejszych zmian, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku, jest obniżenie podatku PIT dla osób rozliczających się według skali podatkowej.

Poz. 28 wypełniają podatnicy, którzy w latach 2015–2019 wykazali straty i w 2020 r. mają prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych. Odliczenie dotyczy wyłącznie strat poniesionych z przychodów, podlegających w latach 2015–2019 opodatkowaniu z tytułu odpłatnego zbycia: - papierów wartościowych,

Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS Przewodnik zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych z początkiem 2021 r. w ustawach podatkowych, a także w … Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja Publikacja zawiera komplet informacji o rozliczaniu czasu pracy w 2021 r., w tym przykładowe harmonogramy czasu pracy. … W 2016 r. przedsiębiorca (osoba fizyczna) wziął w leasing nowy samochód osobowy, który wykupił w marcu 2021 r. za 12 000 zł i wprowadził do ewidencji środków trwałych. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r. mógłby wybrać amortyzację tego samochodu według stawek indywidualnych i zamortyzować go w 30 mies. Feb 11, 2021 · 11 lutego 2021, 19:30 należności podatkowe oraz opłaty z tytułu importu towarów będą określone przez naczelnika urzędu celno Projekt obejmuje też zmiany dotyczące gier hazardowych.

Feb 11, 2021 · 11 lutego 2021, 19:30 należności podatkowe oraz opłaty z tytułu importu towarów będą określone przez naczelnika urzędu celno Projekt obejmuje też zmiany dotyczące gier hazardowych.

26 stycznia 2021 Tomasz Zgorzały Pandemia COVID-19 i spowodowane nią obostrzenia sanitarne oraz częściowe ograniczenie gospodarki dały się silnie odczuć w branży rozrywkowej. Rynek gamblingowy 1/23/2021 Nowelizacja ustawy hazardowej od 1 kwietnia 2017 r. - napisał w Komentarze artykułów : Już za kilka dni, 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy hazardowej. Jak zmienią się przepisy dotyczące organizowania gier hazardowych? Co zmieni się w zakresie opodatkowania? Powrót do artykułu: Nowelizacja ustawy hazardowej od 1 kwietnia 2017 r. Feb 12, 2021 · Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS Jest to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów … Slim VAT 2021 Z początkiem 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o VAT wprowadzone w ramach tzw. pakietu SLIM VAT (skrót z ang. od … 15 lutego w usłudze Twój e-PIT pojawią się zeznania podatkowe większości podatników. Można jednak rozliczać się samodzielnie. Z tej formy powinny skorzystać zwłaszcza osoby, które w zeszłym roku poniosły wydatki m.in. na internet, cele rehabilitacyjne, wpłaty na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego lub zmodernizowali ocieplenie domu. W PIT można też odliczyć Pisaliśmy o tym tu → Objęcie niektórych spółek jawnych CIT w 2021 roku. Jeśli spółka jawna, która rozpoczęła działalność przed rokiem 2021, nie dopełni w terminie obowiązku informacyjnego, z dniem 1 stycznia 2021 r. stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Warto też pamiętać, że od 1 stycznia 2021 r. w polskim porządku prawnym będą obowiązywały regulacje pozwalające na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach estońskiego CIT. W ramach tego systemu, możliwe będzie stosowanie specjalnego ryczałtu bądź funduszu inwestycyjnego.

2/2021, 15 styczeń 2021 r. Spis treści Prenumerata. Aktualności. Z sal sądowych / From Prawo podatkowe / Tax law. Artykuły | Orzeczenia i glosy. Międzynarodowe prawo podatkowe / International tax law. Artykuły

Cytat z kultowej komedii „Sami swoi” wpisuje się w podejmowane przez organy podatkowe działania wobec przedsiębiorców w kwestii niezwracania im należnych środków z tytułu nadpłaconego VAT, mimo uzyskania przez tych przedsiębiorców korzystnych dla siebie wyroków sądów. suma dochodu z tytułu podzielone-go zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale lub po-kryciu wyniku finansowego netto; 2. suma dochodów z tytułu ukrytego zysku i dochodu z tytułu wydat-ków niezwiązanych z działalnością gospodarczą ustalona w miesiącu, 26 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa, zgodnie z którą płatnicy składek z określonych branż mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za lipiec–wrzesień 2020 r.